Kompostování

Význam kompostování

Pod pojmem kompostování se rozumí způsob využívání biologiky rozložitelných odpadů (dále jen bioodpad), kterým se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad  na kompost. Ten již lze považovat za cennou surovinu.

Kompostování je proces, který má mnoho výhod jak z úhlu ekonomického, tak i z pohledu ochrany životního prostředí. Dochází zde ke snižování množství odpadů, doposud převážně ukládaného na skládkách komunálních odpadů.

Přínosy aplikace kompostu do půdy:

 • dlouhodobé zlepšení struktury půdy
 • lepší zpracovatelnost půdy
 • vyšší odolnost půdy proti erozi
 • zvýšení množství organické hmoty v půdě
 • úprava kyselosti
 • výnosová stabilita produktce plodin podle úůdně-klimatických podmínek
 • dodání živin (náhrada průmyslových hnojiv)
 • snížení rizika výskytu chorob a škůdců rostlin (oživení půdy)
 • zabudování uhlíku do půdy
 • ochrana vod proti eutrofizaci )snížení vyplvování živin do podzemních a povrchových vod)
 • zlepšení retence a snížení infiltrace (ochrana před suchem a erozí)

Význam překopávačů kompostu

V celém technologickém postupu rychlokompostování je překopávání surovin nejdůležitější pracovní operací. Jeho účelem je provzdušnit hromadu, a tím dosáhnout optimálního provzdušnní zpracovávaných surovin, avšk i z hlediska dosahované výkonnosti, celkového využití pracovního času, kvality práce, prostoroých nároků na kompostovací plochu jsou nejvýhodnější překopávače kompostu pracující kontinuálně.

Pro volbu vhodného překopávače kopmostu je omezujícím kritériem velikost kompostovací plochy, na které budou pásové hromady rozmístěny a následně zvoleným překopávačem kopmostu překopávany.

Typy překopávačů kompostu

Hodnotící kritéria výběru a nákupu překopávače kompostu:

1) Ovládání stroje:

 • výhled
 • směr pohybu
 • řízení
 • pracovní ústrojí
 • údržba

2) Výkon hnacího motoru, hydraulického systému:

 • celkový výkon motoru
 • potřebný výkon motoru
 • výkon pro překopávání nově založených hromad
 • výkon pro běžné překopávání

3) Výkonnost překopávače

 • při překopávání nvoě založených hromad
 • při běžném překopávání

4) Spotřeba paliva

 • spotřeba paliva 
 • měrná spotřeba paliva 

Překopávač kompostu TG301