Dotace

V rámci dotací EU se poskytuje podpora zemědělcům v tomto období skrze Program rozvoje venkova 2014 - 2020, administruje to Ministerstvo zemědelství, více viz např.:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/ 

V rámci tohoto programu se jeví nejvhodnější operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, kde je přímo umožněno žádat dotaci na pořízení vybraných zemědělských strojů, kompostéry a překopávače kompostu jsou uvedeny mezi nimi. V následujícím dokumentu PDF jsou konkrétní stroje specifikovány, včetně podmínek (od strany 41). 

Dokument ke stažení zde 

 Nejvíce informací by měl poskytnout Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), je to zprostředkující subjekt, co to administruje:

https://www.szif.cz/cs